Cryptococcus, soppslekt, finnes i jord over hele verden. Mennesker infiseres gjennom inhalasjon, se kryptococcose. De fleste som eksponeres for soppen, blir ikke syke.