Sturge-Webers syndrom er en sjelden genetisk sykdom som rammer blodårene i hjernehinner, hud og øyne.

Faktaboks

Etymologi

Syndromet har navn etter de to britiske legene William A. Sturge (1850–1919) og Frederick P. Weber (1863–1962). Sykdommen ble først beskrevet i 1879.

Typiske symptomer er fødselsmerke (føflekk) i ansiktet, grønn stær og epilepsi, som forekommer blant flertallet. I tillegg forekommer hjerneinfarktlignende episoder hyppigere enn i befolkningen for øvrig, også blant barn. Hodepine og migrene er vanlige plager ved Sturge-Webers syndrom.

Forekomst

Sturge-Webers syndrom er en sjelden sykdom, og det er vanskelig å vite nøyaktig forekomst. Det antas at sykdommen opptrer ved omkring 1 av 20 000 fødsler (2–5 per 100 000 nyfødte). I Norge kjenner man til i overkant av 24 personer som har diagnosen (register ved Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser, 2023). Sturge-Webers syndrom er medfødt og forekommer like hyppig blant gutter og jenter.

Årsak

Sturge-Webers syndrom er en genetisk sykdom, men ikke arvelig. Vanligvis forårsakes sykdommen av en nyoppstått genfeil (mutasjon) i GNAQ-genet på kromosom 9q21. I tillegg har norske forskere funnet at mutasjoner i GN2B-genet også kan føre til Sturge-Webers syndrom. GNB2 og GNAQ er viktig for grunnleggende egenskaper hos cellene, og er avgjørende for normal utvikling i fosterlivet. Disse mutasjonene fører til den unormale utviklingen av blodårene allerede i første trimester av svangerskapet.

Symptomer

Overordnet forekommer symptomer fra tre ulike organer: hud, øyne og hjerne.

Fødselsmerker er et kjennetegn på Sturge–Webers syndrom. Fødselsmerkene, ofte omtalt som portvinsflekker, er ofte plassert i pannen og på det øverste øyelokket på den ene side av ansiktet, hos noen på begge sider. Fødselsmerket kan variere i farge, fra lys rosa til mørk lilla. Fødselsmerket skyldes økt forekomst av kapillarer rundt den ene grenen av den femte hjernenerven (den oftalamiske delen av nervus trigeminus). Det økte trykket kan gi grønn stær, som forekommer hos 30–70 prosent.

Blodårer rundt den innerste hjernehinnen (pia mater) som ligger på den samme siden av hodet som fødselsmerket, kan være misdannet. Dette gir forkalkning av hjernevev og tap av nerveceller i hjernebarken. Epilepsi er vanlig, og forekommer hos fire av fem, ofte i form av fokale epileptiske anfall som kan utvikles seg til generaliserte anfall. Epilepsi debuterer før fylte to år blant 90 prosent av barna med syndromet. Temperaturøkning ved feber, fysisk anstrengelse eller varme omgivelser kan utløse anfall.

Man kan også se halvsidig muskelsvakhet, som kan vare i flere uker eller måneder. Mellom 40–60 prosent har hodepine, 40–70 prosent forsinket utvikling og rundt 40 prosent halvsidig synsfeltsutfall (hemianopsi).

Andre diagnoser

Fødselsmerker/portvinsflekker forekommer med en hyppighet på omtrent 3 av 1000 nyfødte. Av de som har fødselsmerket i ansiktet, regner man med at det kun er 3–8 prosent som har Sturge-Webers syndrom. Portvinsflekker som ikke er knyttet til syndromet er også forårsaket av mutasjoner i GNAQ-genet. MR av hodet samt kliniske undersøkelser er derfor viktige for å stille riktig diagnose.

Klassifisering

Syndromet kan klassifiseres i tre ulike typer:

  • Type 1 innebærer angiomer i hjerne og ansikt, samt grønn stær. Vanligvis er bare den ene siden av hjernen påvirket. Dette er den vanligste av de tre typene SWS.
  • Type 2 innebærer angiomer i ansikt (portvinsflekker) og mulig utvikling av grønn stær, men uten påvisbar hjernepåvirkning. Symptomer som hodepine og nedsatt blodgjennomstrømning i hjernen kan vise seg på et hvilket som helst tidspunkt i livet.
  • Ved type 3 er det kun angiomer i hjernen. Man ser ingen ansiktsangiomer, og sjelden grønn stær. Type 3 diagnostiseres ved bildediagnostikk av hjernen.

Diagnostikk

Genetisk undersøkelse

Ved mistanke om Sturge-Webers syndrom gjøres en gentest der man vil se etter mutasjon i GNAQ-genet. I og med at også andre typer fødselsmerker er knyttet til GNAQ-genet vil man stille diagnosen ved en kombinasjon av kliniske funn som beskrevet over, samt genetiske funn.

Bildediagnostikk

CT og/eller MR av hodet bør utføres av alle som har fødselsmerker i ansiktet. Er merkene halvsidige og lokalisert i øvre del av ansiktet og over øvre øyelokk, gir det ytterligere grunn til å gjøre videre undersøkelser. På de bildediagnostiske undersøkelsene vil man spesielt se etter unormale blodkar og kortikal forkalkning (kalsifisering) av hjernebarken

Både CT og MR kan være normale i første leveår og må av og til gjentas for å bekrefte diagnosen.

Behandling

Behandling for Sturge–Webers syndrom rettes mot de aktuelle symptomene. Antepileptiske legemidler benyttes i epilepsibehandlingen. Epilepsikirurgi kan vurderes. Lavdose acetylsalisylsyre kan ha god effekt mot hjerneinfarktliknende episoder, men er omdiskutert.

Laserbehandling kan benyttes til å lysne eller fjerne fødselsmerker. Grønn stær følges opp av øyespesialist. Fysioterapi vurderes ved muskelsvakhet eller tydelige sideforskjeller i muskelstyrke mellom høyre og venstre side.

Prognose

Sykdomsbildet og sykdomsforløpet varierer mye fra person til person med Sturge-Webers syndrom. Noen få har ikke epilepsi og utviklingshemming som tilleggsvansker. Tidlig debut av epilepsi, alvorlig og behandlingsresistent epilepsi gir en dårligere prognose for kognitiv utvikling.

Mer enn halvparten av barna med Sturge-Webers syndrom viser forsinket psykomotorisk utvikling og over 80 prosent vil ha kognitive problemer i voksen alder. Forventet levealder er omtrent lik hos personer med Sturge-Webers syndrom som ellers i befolkningen.

Å leve med Sturge-Webers syndrom

Å leve med sykdommen innebærer ofte tilleggsvansker i form av hodepine (vanligvis migrene), hjerneinfarktlignende episoder, kognitive vansker og epileptiske anfall. Det kan være behov for individuell plan, ansvarsgruppe og ekstra oppfølging i skole og arbeidsliv. Epilepsiforbundet har en egen undergruppe, Epilepsiforbundet Sjeldne, der det er muligheter for å treffe andre i samme situasjon, enten en har diagnosen selv eller er pårørende.

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser har ansvar for Sturge-Webers syndrom i Norge. Selve behandlingen foregår lokalt eller ved henvisning til de ulike spesialisthelsetjenestene.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Mia Tuft

Kan "Krabbe" fjernes og forslag til lengre artikkel om Sturge-Webers syndrom vurderes?

svarte Kashif Waqar Faiz

Ja, vi vil vurdere å utvide denne artikkelen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg