Testikkel.

Testikkel. Skjematisk fremstilling av testiklenes blodtilførsel. Legg merke til at blodkarene utgår fra hovedpulsåren i høyde med nyrene.

Av /KF-arkiv ※.
Eggstokk og eggleder

Eggstokk og eggleder sett forfra. Eggstokken i grått midt i bildet.

Av /KF-arkiv ※.

Kastrering er et inngrep der kjønnskjertlene (testiklene hos mannen, eggstokkene hos kvinnen) fjernes operativt eller på annen måte settes ut av funksjon. Tradisjonelt ble begrepet bare brukt om fjerning av testiklene hos menn eller hanndyr (gjelding). Kastrering kan skje kirurgisk, hormonelt (kjemisk kastrering) eller ved røntgenbestråling. Når kjønnskjertlene er fjernet, reduseres kroppens produksjon av kjønnshormoner vesentlig. Kjønnshormonene er østrogen og progesteron hos kvinner, testosteron hos menn og hos kvinner (selv om kvinner i utgangspunktet har mye lavere produksjon enn menn).

Faktaboks

Også kjent som

kastrasjon

Begrepet kastrering brukes vanligvis ikke når det er snakk om fjerning av eggstokker eller testikler på medisinsk grunnlag. Kastrering er ikke det samme som sterilisering. Ved sterilisering påvirkes ikke den seksuelle funksjonen, derimot kan man etter sterilisering ikke få barn.

Sykdommer i testikkel, hypofyse og hjerne (spesielt i hypothalamusregionen) kan gi redusert testosteronproduksjon. En slik tilstand kalles hypogonadisme.

Kastrering som medisinsk behandling

Kvinner

Ved kreft i eggstokkene fjernes begge eggstokker og livmoren. Tidligere var det ikke uvanlig å fjerne eggstokkene i forbindelse med fjerning av livmoren for godartede tilstander hos kvinner som nærmet seg eller hadde passert overgangsalderen. Tanken var at når produksjonen av østrogen og progesteron likevel var opphørt, var det ikke bruk for eggstokkene mer, og man forebygget kreft i dem.

Synet på dette har forandret seg. Eggstokkene produserer testosteron også etter overgangsalderen, og det har betydning for kvinners livskvalitet. Kreft i eggstokkene er en relativt sjelden sykdom.

Menn

Prostatakreft er den vanligste årsaken til å ville fjerne produksjonen av testosteron. Det kan gjøres ved å fjerne testiklene kirurgisk, men vanligere er å bruke legemidler. Flere typer legemidler kan brukes, blant dem GnRH-agonister og GnRH-antagonister. Ved å påvirke den hormonelle balansen mellom hypofysen og testiklene vil disse legemidlene hemme utskillelsen av testosteron.

Ved testikkelkreft er det vanligvis bare aktuelt å fjerne den ene testikkelen.

Effekter av kastrering

Hvis kastrering skjer før puberteten, uteblir den normale kjønnsutviklingen. Manglende testosteronproduksjon før puberteten fører til lang kroppsvekst, spesielt av armer og bein, fordi epifyselinjene ikke lukkes. Det er mangelfull utvikling av kjønnsorganene og de sekundære kjønnskarakteristika, for eksempel kroppsbygning, ansiktsform og vekst av skjegg og kroppshår.

Kvinner

Hvis eggstokkene fjernes hos kvinner i fertil alder, skjer det samme som skjer i naturlig overgangsalder, men forandringene kommer brått. Menstruasjonen opphører. Hetetokter er svært vanlige, og ofte verre enn ved naturlig overgangsalder. Noen opplever redusert tiltakslyst og seksualdrift, antagelig som et resultat av bortfall av testosteron. Det kan være vanskelig å skille hvilke endringer i opplevd livskvalitet som skyldes bortfall av hormoner, og hvilke som skyldes vissheten om den tilstanden som gjorde at eggstokkene måtte fjernes.

Menn

Kastrering fører til tap av eller reduksjon i kjønnsdriften, endret fettfordeling i huden (som blir mer som hos kvinner), tap av kroppshår og nedsatt skjeggvekst, mens hodehåret bevares (hodehår som er mistet, kommer ikke tilbake igjen).

Muskelmasse og beinmasse kan avta. Som for kvinner kan det være vanskelig å skille den psykiske virkningen av bortfall av testosteron fra vissheten om sykdommen som ligger til grunn.

Kastrering i behandling av uønsket seksuell adferd

Kastrering har vært brukt, i Norge, så vel som i andre land, for å redusere seksualdriften hos (mannlige) seksualforbrytere. Det har gjerne dreid seg om alvorlige og gjentatte forbrytelser, og det foreligger ofte psykiatrisk sykdom. I de vitenskapelige artiklene som er skrevet om effekten av dette, er det gjerne funnet at tilbakefallsprosenten er lav.

Problemet, slik det også drøftes i artiklene, er at det ikke er noen kontrollgruppe. De mennene det angår, hadde gjerne selv bedt om å bli kastrert, fordi de dermed kunne slippe ut fra fengsel eller annen institusjon.

Behandlingen er omstridt, både når det gjelder virkning og etikk.

Kastrering – norsk lovgivning

Etter lov om sterilisering av 3. juni 1977 kan en person som har bosted her i landet, etter søknad få tillatelse til kastrering hvis han på grunn av abnorm kjønnsdrift må formodes å ville begå sedelighetsforbrytelser.

Hvis vedkommende har en så alvorlig sinnslidelse eller psykisk utviklingshemning at han ikke har evne til selv å ta standpunkt til inngrepet, kan søknad fremsettes av vergen på hans vegne eller av politimesteren. Avgjørelsen treffes av et sakkyndig råd, Steriliseringsrådet, som består av helsedirektøren som formann og fire andre medlemmer, hvorav en dommer og to leger.

Kirurgisk kastrering har ikke vært anvendt i Norge på flere tiår.

Kjemisk kastrering kommer ikke inn under bestemmelsene i kastreringsloven.

Historikk

Historisk sett har kastrering blitt brukt

  • Som ledd i behandling av uønsket seksuell adferd
  • Til å skaffe kastratsangere (guttesopraner)
  • Til å skaffe evnukker som haremsvoktere og keiserlige rådgivere (Kina)

I Russland var det en sekt fra ca. 1760 til frem mot 1970, skoptikerne, som praktiserte kastrasjon ved 35-årsalderen, i den tro at kjønnsorganene var Kains merke og burde fjernes.

Svært mange afrikanske slaver på vei til Amerika ble kastrert.

Kastratsangere

Portrett av kastratsangeren Farinelli
Av /Royal College of Music, London.

Testosteronpåvirkning i puberteten gjør at stemmebåndene hos gutter blir nesten 70 prosent lenger, og det fører til at stemmen blir dypere. Kastrering av gutter i syv til ni-årsalder ble tatt i bruk i Italia på slutten av 1500-tallet, for å bevare den høye stemmen.

Høyt stemmeleie, kombinert med den voksnes store lungevolum og resonanskamre, gjorde kastratstemmen unik. Det ble først brukt for å skaffe sangere til tidens kompliserte kirkemusikk, dernest begynte operaen å utvikle seg i Italia fra begynnelsen av 1600-tallet. I Det sixtinske kapell ble kastratsangere brukt til 1903.

Evnukker

Evnukker var rådgivere for keisere av Kina i flere dynastier, fra omtrent 1000 fvt. Til tider var evnukkene så mektige at de i realiteten var de styrende. Evnukker var også rådgivere for herskere i Persia fra rundt 500 fvt., og for de romerske keiserne Claudius, Nero, Vitellius og Titus.

Evnukker ble også sett på som svært passende vakter og tjenere for alle de mange hustruer og konkubiner en hersker hadde i sitt palass. Evnukker som rådgivere forsvant først da Det osmanske riket ble oppløst på begynnelsen av det 20. århundre.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg