mers

Mann har nærkontakt med kameler i Taif, Saudi-Arabia i juni 2014. Kameler er en av smittekildene for mers.

Kameler
Av /NTB scanpix.

Mers er en luftveisinfeksjon forårsaket av viruset mers koronavirus (mers-CoV). Mers står for Middle East Respiratory Syndrome. Mennesker blir smittet gjennom direkte kontakt med smitteførende dromedarer, kameler og flaggermus. Viruset er veldig smittsomt.

Faktaboks

også kjent som:

Middle East Respiratory Syndrome

Mers er blitt karakterisert som en «emerging infection», det vil si en infeksjon på frammarsj. Viruset var ukjent til 2012 da det ble oppdaget etter et utbrudd i flere land i Midtøsten. Det har ikke vært tilfeller av mers i Norge.

Smitte

Mers-CoV er veldig smittsomt. De fleste tilfeller kan spores tilbake til smitte fra kamel, dromedar eller flaggermus, smitte på sykehus eller smitte mellom personer i samme familie. Siden det er påvist smitte fra person til person tar WHOs retningslinjer høyde for at mers kan smitte ved hoste (dråpesmitte). Sannsynligvis finnes det flere verter i naturen, noe som gjør sykdommen til en mulig zoonose, som er betegnelsen på en infeksjonssykdom som kan smitte fra dyr til menneske.

Sykdomsbilde

En del av de som smittes, får ingen sykdom eller mild sykdom, mens infeksjon i luftveiene med feber og hoste og alvorlige pusteproblemer preger sykdomsbildet hos de som utvikler alvorlig sykdom.

Inkubasjonstiden er 2-14 dager, og de fleste blir syke etter 3-6 dager. De fleste alvorlig syke mers-pasienter har fått symptomer som feber, hoste og pustebesvær og muskelsmerter med påfølgende alvorlig lungebetennelse. En del pasienter opplever også oppkast, diare og magesmerter. Flertallet av de smittede har hatt kroniske sykdommer og det er flere menn enn kvinner. Gjennomsnittsalderen er litt under 50 år.

Blant de alvorlig syke har man sett akutt lungesviktsyndrom (ARDS) med multiorgansvikt, nyresvikt, disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og perikarditt (betennelse i hjertesekken). Hos én pasient som gikk på immunsupprimerende behandling ble det utelukkende registrert mage-tarmsymptomer. Noen av pasientene har fått påvist samtidig infeksjon med influensa A, herpes simplex I eller pneumokokker.

Forebygging

Det finnes ingen vaksine mot viruset mers-CoV. Det forebygges ved smitteforebyggende tiltak som for andre luftbårne infeksjoner. WHO anbefaler god hygiene i håndteringen av kameler.

Behandling og prognose

Vi har ingen antiviral behandling eller vaksine, og behandlingen er kun å lindre symptomene. Dødeligheten er høy. Blant de cirka 2000 sykdomstilfellene så langt er cirka 700 døde (WHO per september 2017.)

Forekomst og epidemiologi

De fleste tilfeller er rapportert fra Saudi-Arabia og andre land på den arabiske halvøy. Neste alle tilfeller er på en eller annen måte forbundet med Saudi-Arabia. Per september 2017 er mers-CoV-tilfeller blitt rapportert i 27 land (WHO).

Den første rapporten av mers kom fra Saudi-Arabia, men senere har man kommet til at det første kjente tilfellet er fra Jordan.

I 2015 var det en epidemi i Sør-Korea etter at en person hadde brakt med seg viruset dit . Her var det 165 meldte tilfeller, 23 dødsfall og over 6729 plassert i karantene (per 18. juni 2015), noe som gjør dette til det største utbruddet utenfor Saudi-Arabia.

Virologi

Viruset er i slekt med forkjølelsesvirus og sars-viruset. Mers-CoV er et enkelttrådet RNA-virus som er en ny art i slekten Betacoronavirus. Viruset antas først å ha vært i flaggermus, som smittet kameler på 1990-tallet.

Diagnostikk

Prøver tas fra luftveiene, spesielt nedre luftveier, og undersøkes ved nukleinsyrepåvisning (PCR) for direkte påvisning av mers-CoV. Pasientens antistoff-reaksjon mot mers-CoV påvises ved ELISA, som er en sensitiv immunologisk metode til å måle små mengder biologiske substanser. Antistoffer dannes etter cirka to uker.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg