Synsnervebetennelse er det samme som optikusnevritt.