Smittekilde er en kilde til smittestoffer, det vil si bakterier, virus, sopp eller parasitter. De vanligste smittekildene er mennesker, dyr og næringsmidler, men smitten kan også stamme fra naturen, som fra vann eller jord.

Overføring av smitte avhenger av at tilstedeværelse av et smittestoff, en smittekilde, en smittevei og en smittemottaker. Kunnskap om smittekjeden er viktig for å forstå hvordan smitte oppstår og spres. Når vi får innblikk i de ulike faktorene i smittekjeden, kan den enklere brytes.

Mennesker som smittekilde

Smittekilden er oftest levende vesener. Vanligvis er det personer med akutt eller kronisk infeksjonssykdom, med eller uten tegn til sykdom. Noen infeksjonssykdommer er smittsomme fra personen smittes til symptomer eller tegn på sykdom oppstår. Dette kalles inkubasjonstiden. Dersom man har en infeksjon med en sykdomsfremkallende (patogen) mikroorganisme uten av man blir syk, kalles man bærer. I inkubasjonstiden eller som bærer er man i mange tilfeller ikke klar over at man er smitteførende.

Direkte og indirekte smitte

Smittestoffet kan komme fra blant annet nese-svelgrommet, avføring, blod, sårsekret eller sæd. Når smittestoffet overføres ved fysisk kontakt mellom smittekilden og den som blir smittet kalles det direkte kontaktsmitte. Når smittestoffet overføres via mellomledd, som gjenstander, kontaktflater eller hender kalles det indirekte kontaktsmitte.

Endogen smitte

Av og til kan smittekilden være personens egen flora av mikroorganismer. Det er vanlig ved for eksempel urinveisinfeksjoner, og dette er for øvrig et spesielt problem hos enkelte pasienter med dårlig immunforsvar. Det å smitte seg selv kalles for endogen infeksjon.

Dyr og næringsmidler som smittekilde

Dyr og dyreprodukter kan være smittekilder for en rekke infeksjoner. En del av disse infeksjonene overføres til mennesker med vektorer, som for eksempel mygg eller flått. Sykdommer som kan smitte fra dyr til mennesker kalles zoonoser. Eksempler på zoonoser er rabies, tularemi og toksoplasmose.

Mat og drikke som er forurenset med patogene mikroorganismer kan være smittekilde, og forårsake næringsmiddelbåren sykdom. Dette gjelder mat fra dyr, som egg, kjøtt og meieriprodukter, eller fra bær, frukt og grønnsaker som er kontaminert av patogene mikroorganismer fra for eksempel gjødsel. Hvis det blir utbrudd av sykdom etter at flere har inntatt de samme næringsmidlene øker det sannsynligheten for at dette kan være smittekilden.

Drikkevann forurenset med patogene mikrober forårsaker utbrudd av en rekke sykdommer som dysenteri, kolera og hepatitt. I Norge er det årlig utbrudd av infeksjonssykdom med drikkevann som smittekilde, der meldte smittestoff de siste årene blant annet inkluderer Campylobacter, norovirus og F. tularensis. Vannbårne sykdomsutbrudd er et alvorlig helseproblem som forårsaker på verdensbasis over to millioner dødsfall årlig.

Miljøet som smittekilde

Smittekilden kan også være døde gjenstander, løsninger og lignende. Slike smittekilder er imidlertid ofte mellomstasjoner i en smittevei, da smittestoffet ofte opprinnelig skriver seg fra mennesker eller dyr.

Noen smittestoffer stammer fra naturen. I trær kan man for eksempel finne soppen Cryptococcus gatti, som kan føre til sykdommen kryptokkosose. Stivkrampebakterien Clostridium tetani kan finnes i jord. Amøben Naegleria fowleri kan finnes i ferskvann, og kan infisere mennesker som bader. Legionella er utbredt i naturen. Bakterien fører sjeldent til sykdom, men kan gjøre det hvis den etablerer seg og vokser i rørsystemer med temperert vann. Hvis man puster inn aerosoler med Legionella kan man bli syk. Pseudomonas aerigonsa er en bakterie som kan føre til sykdom, spesielt hos personer med svekket immunforsvar. Denne bakterien kan finnes i jord, vannkilder og på fuktige overflater og er en relativt vanlig årsak til sykehusinfeksjoner.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg