Angstdempende midler, fellesbetegnelse på legemidler som brukes mot angst. Den viktigste gruppen er benzodiazepinene. Kun to andre stoffer (hydroksyzin og buspiron) er klassifisert som anxiolytika i henhold til ATC-systemet, men en lang rekke andre legemidler benyttes eller har vært benyttet ved angsttilstander, bl.a. betablokkere (ved situasjonsbetinget angst, «prestasjonsangst»), antidepressiva (ved panikkangst), antipsykotika (i veterinærmedisinen og ved abstinenstilstander), barbiturater og meprobamat (før benzodiazepinene ble innført). Også alkohol, cannabis og opiater har en beroligende og derved angstdempende virkning, men har ingen medisinsk anvendelse i behandlingen av angsttilstander.