Stress, mye brukt, men noe vagt definert begrep som omfatter en psykisk eller fysiologisk tilstand som er kjennetegnet ved – eller ytre hendelser eller situasjoner som fører til – en subjektiv opplevelse av å være under press i en slik grad at det oppleves som ubehagelig, belastende eller plagsomt anmassende.

De som tar utgangspunkt i en definisjon av stress som en ubehagelig subjektiv psykisk tilstand, måler stress på grunnlag av personens subjektive rapporter, gjerne i form av spørreskjemaer (f.eks. grad av angst og anspenthet og gjenopplevelse, mangel på velvære, kroppslige symptomer). De som definerer stress som en fysiologisk tilstand, måler grad av stress ved blodprøver (f.eks. nivå av kortisol eller andre såkalte stresshormoner som prolaktin og veksthormon), ved urinprøver (f.eks. metabolitter (stoffskifteprodukter) av noradrenalin) eller ved fysiologiske metoder (f.eks. blodgjennomstrømning i små hudkapillarer eller elektroencefalografi). De som definerer stress som en belastende ytre hendelse, bruker gjerne standardiserte metoder for å kartlegge livshendelser, som dernest vektlegges etter på forhånd gitte vekter.

De psykologiske og atferdsmessige stressreaksjoner er omtalt under katastrofepsykiatri. De fysiologiske reaksjonene henger sammen med endret aktivitet i de hjerneområdene som styrer følelser og perifere fysiologiske reaksjoner (limbiske system, paleocortex og hypothalamus) med tilhørende endret aktivitet i hjerneområder som er uavhengig av vår bevissthet (retikulærsubstansen), men som styrer funksjoner som våkenhet, oppmerksomhet, muskelspenninger og respirasjon.

Hvis en stressituasjon medfører «på vakt»-holdning, øker sympatikustonus (sympatiske nervesystem) med økt blodtrykk. Parasympatikus (parasympatiske nervesystem) og puls har en mer differensiert respons. Aktiviteten i mage-tarmkanalen og nyrene reduseres. Det er lite hormonelle reaksjoner (ACTH-kortikosteroidaksen). Hvis den ytre faren vurderes som betydelig, oppstår en alarmreaksjon i kroppen kjennetegnet ved økning av sympatikustonus, puls, blodtrykk, visse stresshormoner (ACTH-kortikosteroidaksen) og immunsystemets aktivitet. Det foreligger en generell aktivering av sentralnervesystemet (eng. arousal) som også gjenspeiler seg i økt EEG-aktivitet (elektroencefalografi). Samtidig reduseres aktiviteten til parasympatikus, mage-tarmkanalen og nyrene. Ved stressreaksjoner av typen frysreaksjon («spille død») reduseres sympatikustonus, mens parasympatikusaktiviteten øker. Det innebærer både redusert puls og blodtrykk. I uttalte tilfeller kan blodtrykket bli så lavt at det medfører forbigående bevissthetstap (vaso-vagal synkope). Ved kroniske stressbelastninger vil ofte immunsystemet svekkes.

Kroppens fysiologiske reaksjonsmønster på stress er ikke ferdig utviklet ved fødsel. Både hjernestrukturer som hypothalamus (sentral for regulering av fysiologiske reaksjoner ved følelser) og amygdala (sentral for følelser) utvikles fortløpende til puberteten er avsluttet. Prepubertale barn har lengre fysiologiske stressresponser enn voksne personer. Store belastninger i barnealder (f.eks. alvorlig fysisk eller psykisk mishandling; atskillelse fra omsorgspersoner) kan hos barn medføre varige endringer i de fysiologiske reaksjoner på stress. (Men enkelte barn har en genetisk profil som gjør at de kan være bemerkelsesverdig motstandsdyktige mot selv alvorlige belastninger, såkalte «løvetannsbarn»). I voksen alder vil slike personer under stress utsondre større mengder stresshormoner som kortisol, adrenalin og noradrenalin enn personer som ikke har hatt samme alvorlige belastninger i barndommen. Det kan igjen føre til økt forekomst av stressrelaterte legemlige sykdommer i voksen alder som metabolsk syndrom, overvekt, hjerte-karsykdommer, diabetes type 2 og fibromyalgi. Eksempler på psykiske lidelser som kan være knyttet til alvorlig fysiologisk stress i barnealder er dissosiative lidelser , angstlidelser, kroniske depresjoner og personlighetsforstyrrelser.

Uavhengig av barndomsopplevelser kan fysiologiske stressreaksjoner også utløse sykdom i voksen alder. Det vanligste er utløsning av hjerte-karsykdom hos dertil disponerte personer. Det er foreløpig ikke entydige forskningsmessige holdepunkter for at fysiologisk stress i voksen alder kan utløse kreftsykdom. Derimot er det gode holdepunkter for at fysiologisk stress kan utløse endringer i funksjonene til flere organer.

Legemlige sykdommer hvor stress ansees å være den viktigste enkeltfaktoren for symptomer og funksjonsforandringer, og hvor det ikke er sikker påviselig vevsskade, kalles funksjonelle lidelser (f.eks. funksjonell tarm). Psykiske lidelser hvor stress antas å være den viktigste enkeltfaktor for symptomer og funksjonsforandringer, kalles akutte belastningslidelser eller post-traumatisk stresslidelse. Psykotiske former av lengre varighet inngår i begrepet akutte polymorfe psykoser.

Behandlingen av stressrelaterte sykdommer og lidelser vil som regel være en kombinasjon av psykologisk bearbeiding av de belastende hendelsene sammen med ulike avspenningsteknikker samt bruk av medikamenter for å dempe de fysiologiske stressreaksjonene. Benzodiazepiner er mest brukt, men også andre medikamenter (f.eks. antidepressiva) kan ha sin plass ved mer langvarige stressreaksjoner. Man bør også vurdere mulighetene for å fjerne eventuelle ytre årsaker til stressplagene.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.