Burkitts lymfom, kjevekreft av typen lymfom, som hyppigst opptrer hos barn i Sentral-Afrika. Det er først og fremst gutter i 3–5-årsalderen som rammes. Denis Burkitt (f. 1911) postulerte i 1958 at denne kreftformen var forårsaket av et infeksiøst agens. Anthony Epstein og medarbeidere påviste i 1964 et virus i alle celler fra slike svulster. Viruset ble kalt Epstein-Barr-virus. Den samtidige forekomsten av Epstein-Barr-virus og Burkitts lymfom er et sterkt indisium for at kreft hos mennesket kan forårsakes av et herpesvirus. Imidlertid kan Burkitts lymfom forekomme uten funn av Epstein-Barr-virus.