Fosterovervåking under fødselen er overvåkning av fosterets hjertefrekvens under fødselen for å oppdage eventuell oksygenmangel hos fosteret slik at en kan gjøre tiltak for å unngå skader på fosteret eller fosterdød på grunn av dette.

Overvåkningen startes når fødselen har gått inn i aktiv fase, altså når fødselsriene er etablerte og livmormunnen har åpnet seg til omtrent fire centimeter. Jordmor eller lege undersøker og tolker hjertefrekvensen til det ufødte barnet. Å undersøke hjertefrekvensen er den vanligste metoden for å vurdere tilstanden til fosteret. Gjennom å undersøke hjertefrekvensen, kan fødselshjelperne vurdere fosterets evne til å kompensere for lavere tilførsel av oksygen under fødselen.

Prinsipper for fosterovervåking

Det er to hovedprinsipper for fosterovervåkning:

  1. Intermitterende auskultasjon (IA) som betyr at hjertefrekvensen blir undersøkt med mellomrom, typisk hvert kvarter eller halve time, ved hjelp av jordmorstetoskop eller håndholdt dopplerutstyr.
  2. Kontinuerlig elektronisk overvåking ved hjelp av kardiotokografi (CTG).

Noen ganger blir det gjort tilleggsundersøkelser hos fosteret, som blodprøver eller elektrokardiografi (EKG).

Mengde og farge på fostervannet, fosterbevegelser, rienes styrke og frekvens, framgangen i fødselen, tegn på infeksjon og hvordan kvinnen har det under fødselen, er med i helhetsvurderingen av tilstanden til fosteret.

Hvordan fødselen påvirker fosteret

I løpet av fødselsprosessen skal fosteret ut av morens kropp og ut i luften. Fosteret ligger inne i livmoren og får oksygen via morens blod gjennom morkake og navlesnor. Fosteret er omgitt av omkring en liter fostervann. Mellom fostervannet og livmorveggen er det to fosterhinner, vannhinnen («amnion») og årehinnen («chorion»).

Livmoren er et muskuløst hulorgan. Livmorveggen består av glatt muskulatur. med forskjellig fiberretning. Når fødselen starter, begynner muskelcellene i livmoren å trekke seg sammen og skyver fosteret lengre ned i fødselskanalen. Dette kalles fødselsrier. De kan komme med 10-15 minutters intervaller i starten av fødselen, øker i hyppighet etter hvert og kommer gjerne med tre-fire minutters intervaller og varer i omkring ett minutt mot slutten.

Morkaken fungerer blant annet som fosterets lunger, forsyner fosteret med oksygenrikt blod og transporterer karbondioksyd tilbake. En morkake som av ulike grunner ikke fungerer godt nok, kan gjøre at fosteret får redusert oksygentilførsel.

Under hver ri blir blodforsyningen til morkaken, og derved oksygentilførselen til fosteret, redusert. Fostervannet gjør at trykket inne i livmoren blir jevnt fordelt og hindrer kompresjon av morkaken.

Gjennom evolusjonen har fosteret tilpasset seg, slik at det skal tåle stresset og endringene i oksygentilførsel under fødselen. Fosterblodet har en spesiell type hemoglobin i de røde blodcellene, føtalt hemoglobin. Det binder mer oksygen enn voksent hemoglobin. Dette gjør at fosteret vanligvis har et oksygenoverskudd. Fosterblodet har en høy andel hemoglobin, og blodstrømmen til vevet er høy. I tillegg vil fosteret lagre store mengder glykogen direkte i cellene i morkaken, i tillegg til i leveren. Glykogenet kan bli omdannet til glukose og dermed energi.

Oksygenmangel hos fosteret

Det er tre grader av oksygenmangel hos fosteret:

  1. hypoksemi
  2. hypoksi
  3. asfyksi

Ved hypoksemi påvirkes bare arterieblodet. Fosteret har kjemoreseptorer i blodkarene som registrerer endringer i oksygenmetning i blodet. Fosteret svarer ved å øke effektivt oksygenopptak og spare energi ved å redusere bevegelser og vekst, og klarer derved å opprettholde et aerobt stoffskifte. Fosteret kan håndtere hypoksemi i dager og uker uten å få varig skade.

Ved hypoksi er oksygentilførselen til vevet nedsatt. Fosteret skiller ut stresshormonene adrenalin, noradrenalin og kortisol fra binyrene. Dette gjør at blodtilførselen av oksygenrikt blod til hjerte og hjerne blir prioritert. I perifert vev går metabolismen fra å være aerob til anaerob. Da foregår energiproduksjonen, det vil si forbrenningen av glukose, uten bruk av oksygen. Endepunktet er laktat, og syre-base-balansen i vevet endres. Fosteret bruker av glykogenlagrene sine og bryter glykogen ned til glukose. Fosteret kan håndtere denne situasjonen i flere timer uten å få varig skade.

Ved asfyksi har fosteret anaerobt stoffskifte i sentrale organer, og kan utvikle hjerne- og hjertesvikt. Man regner med at fosteret kan klare inntil 15-20 minutter uten å få varig skade.

De fleste fostre har kompensasjonsmekanismene i god behold når fødselen starter. Noen fostre har ikke det og har ikke ressurser for å klare fødselsprosessen, spesielt ikke om den er langvarig. Dette kan føre til skader grunnet lite oksygen til sentrale organer.

Intermitterende auskultasjon (IA)

Jordmor lytter til fosterets hjertelyd med håndholdt doppler-apparat.
/Shutterstock.

IA innebærer at jordmor lytter på fosterhjertelyden med jevne mellomrom. Det gjøres enten med håndholdt doppler eller jordmorstetoskop. En doppler er et lite ultralydapparat som ved hjelp av dopplereffekten gir en representasjon av fosterhjertelyden. Jordmorstetoskopet leder og forsterker lyden fra fosterhjertet til lytterens øre.

Når man lytter med jordmorstetoskop, teller man hjertelyden. En håndholdt doppler har et display som viser hjertefrekvensen. I Norge regnes en normal hjertefrekvens for foster ved å være mellom 110 og 150 slag per minutt og uten større fall i frekvensen (deselerasjoner).

Jordmor vil også gjøre andre observasjoner, som å vurdere styrke og hyppighet av riene ved å holde hånden på kvinnens mage. Jordmor vil telle kvinnens puls dersom hun er usikker på om det er fosterets eller kvinnens hjertelyd hun hører.

Både norske og internasjonale retningslinjer anbefaler intermitterende auskultasjon for kvinner med lav risiko for komplikasjoner, det vil si friske kvinner uten alvorlige komplikasjoner i svangerskapet, som føder til termin og som bærer på ett barn som ligger i hodeleie.

Anbefalingene i Norge er at jordmor lytter hvert 15. til 30. minutt i fødselens åpningsfase, og hvert femte minutt eller etter hver ri i utdrivningsfasen. Man bør lytte enten umiddelbart etter en ri, eller under og etter ri, og i minst 60 sekunder.

Kontinuerlig elektronisk fosterovervåking

Fosterets hjerteaktivitet og morens rieaktivitet overvåkes med CTG-apparat.

/Shutterstock.

Kontinuerlig overvåking betyr at riene og fosterets hjertefrekvens blir overvåket hele tiden ved bruk av et CTG-apparat. En føler som festes med et elastisk bånd rundt kvinnens mage, registrerer rienes hyppighet og varighet.

Hjertefrekvensen til fosteret kan registreres på to ulike måter. Ved utvendig registrering blir en liten ultralydtransducer (se ultralyd) plassert på kvinnens mage, like over fosterryggen. Ved innvendig registrering festes en elektronisk transducer (skalp-elektrode) direkte på hodet til fosteret. Dersom fosteret ligger i seteleie, plasseres elektroden i setet.

CTG har lav spesifisitet og høy falsk-positiv-rate og kan derfor føre til unødvendige inngrep (tang, sugekopp eller keisersnitt).

For å undersøke tilstanden til fosteret mer nøyaktig, brukes tilleggsmetoder som analyse av ST-segmentet (ST-analyse eller «STAN») av fosterets EKG.

Fosterblodprøver tas dersom CTG tolkes som unormal, og det er usikkert i hvilken grad det påvirker fosteret. Det blir tatt en liten mengde blod fra huden på fosterets hode og blodet blir undersøkt enten for pH eller laktat. Man får raskt svar på blodprøven, men det er et øyeblikksbilde og prøven må ofte gjentas.

Utvikling og debatt

Fra siste del av 1800-tallet ble det vanlig å lytte på fosterhjertelyden under fødselen ved hjelp av jordmorstetoskop. Fra 1970-tallet ble CTG tatt i bruk, og er nå vidt anvendt. Det er gjort en rekke studier som har sammenliknet IA og CTG. Samlet sett er det ingenting som tyder på at bruk av CTG gir friskere barn eller færre dødfødsler enn IA. Samtidig er bruk av CTG forbundet med en økt risiko for forløsning med tang, vakuum og keisersnitt. De fleste av disse studiene er av eldre dato, og av varierende kvalitet. Det er sammenheng mellom noen typer CTG-mønstre og høy risiko for skade på barnet.

Vi vet fra kohortstudier at det er høyere perinatal dødelighet når kvinner med risikofaktorer (for eksempel svangerskapsforgiftning eller tvillinggraviditet) føder utenfor sykehus. Sannsynligvis bidrar fosterovervåking sammen med bedre muligheter til observasjon av fødselen og ivaretakelse av dårlige nyfødte til bedre overlevelse.

Det finnes lite forskning om IA, også om metodens reliabilitet. Siden håndholdt dopplerutstyr ble introdusert på 1970-tallet, har det ikke vært noen innovasjon med hensyn til teknologi.

Det er enighet i fagmiljøene om at kvinner med risikofaktorer bør overvåkes kontinuerlig med CTG og at friske kvinner uten risikofaktorer bør overvåkes med IA. Det er likevel uenighet i fagmiljøene om betydningen av kontinuerlig fosterovervåking. Noen mener at metoden neppe kan forbedres, og at årsaken til at den ikke har levd opp til forventningene, er at man ikke visste nok om årsaker til cerebral parese og biologisk mangfold blant fostrene den gangen teknologien ble innført. Andre mener at metoden har store forbedringspotensialer, spesielt når det gjelder tolking.

Til tross for at CTG ikke er anbefalt som overvåkningsmetode for friske kvinner uten risikofaktorer, viser data fra Medisinsk fødselsregister et høyt forbruk av CTG i denne gruppen. Legeforeningens kampanje «Gjør kloke valg» har som mål å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet. En av anbefalingene i kampanjen er å unngå CTG under fødselen hos lavrisikofødende uten begrunnet indikasjon.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Al Wattar BH, Honess E, Bunnewell S, et al. Effectiveness of intrapartum fetal surveillance to improve maternal and neonatal outcomes: a systematic review and network meta-analysis. CMAJ. 2021;193(14):E468-E477. doi:10.1503/cmaj.202538

Ekstern lenke

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg