Brudd er innen medisin som regel synonymt med benbrudd.